PROJEKTER

RETTIGHEDER: KAMPEN FOR LGBT+ i ØSTEUROPA Omkring en fjerdedel af EU’s befolkning lever i lande, hvor der er en udtalt homofobi. De ligger primært i Østeuropa. Polen er et af de lande, hvor kampen er mest tilspidset. Modstanderne – herunder landets politikere – anklager fx LGBT-personer for at ville seksualisere alle landets børn og udnytte dem seksuelt.

Undervisningsbogen LGBT+kampen zoomer ind på landet og situationen via interview med erfarings-, parts- og ekspertkilder i Polen og Danmark.

Ordet gives til polske teenagere, LGBT+personer, organisationer og politikere, som alle forholder sig til situationen. Mens danske EU-politikere og en ekspert giver et større perspektiv. Bogen runder også LGBT i Danmark og giver udskolingseleverne konkrete værktøjer til, hvordan de kan handle på problemstillingen, hvis de har det ønske.

Målgruppe: Udskolingen
Fokus: Rettigheder, kildekritik og unge kilder. 
www.forlagetjong.dk

 

ENSOMHED: FOKUS PÅ STIGNING OG ÅRSAG
E-bogen om ensomheden er udviklet for Mary Fonden og Røde Kors sammen med underviser i samfundsfag. Bogen er udgivet på forlaget Columbus.

Målgruppe: STX, HHX, HTX, samfundsfag
Fokus:
Ensomhed, det senmoderne samfund
https://xn--ensomhedogfllesskab-vxb.ibog.forlagetcolumbus.dk/

 

BUSINESS I AFRIKA
Sætter spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder og forretningsmuligheder med særligt fokus på Kenya. Vendelbo Kommunikation udviklede projektet sammen med en underviser på HHX for Dansk Industri, Care og Røde Kors og udgav det på forlaget Systime.

Målgruppe: HHX
Fokus: Afrika, business, innovation, entreprenørskab

https://businessiafrika.systime.dk/

EU SET MED UNGE ØJNE
EU-tematikker sættes i spil i undervisningsmagasin med bidrag fra unge i fire EU-lande. 
Målgruppe:
Udskolingen
Fokus: EU, dilemma, unge stemmer

 

ÅRLIG MENNESKERETTIGHEDSKAMPAGNE
Vendelbo Kommunikation har siden 2019 været kommunikationspartner på undervisningsdelen af Amnesty Danmarks bidrag til verdens største menneskerettighedskampagne. 
Målgruppe:
Udskolingen
Fokus: Mennneskerettigheder, handling
https://amnesty.dk/vaer-med/skriv-for-liv/

 

 

 

ULIGHED: DANMARKS MEST ULIGE BYDEL

Den gamle og den nye del af bydelen Sydhavnen i København er kun opdelt af den tungt trafikerede Sydhavnsgade, men verdenerne mødes sjældent. I den gamle del er mange fattige, arbejdsløse og stemmer meget rødt. I den nye del er mange velhavende, veluddannede og stemmer liberalt. 
I dette undervisningsmateriale giver indbyggere fra begge sider en stemme og sætter gang i en diskussion om velfærdsstat og sammenhængskraft.

Målgruppe: Udskolingen 
Fokus: Samskabelse, ulighed og nye samtaler.
www.stemmerfrasydhavnen.dk

U-LANDSKALENDER I JORDAN & MYANMAR
Dansk Flygtningehjælp ‘vandt’ både i 2013 og 2018 U-landskalenderen.
I 2018 gik projektet til syriske flygtningebørn i Jordan. Vendelbo Kommunikation udviklede sammen med en VR-specialist en oplevelse, hvor danske elever via en pap-VR-brille kunne træde ind i de syriske flygtningebørns liv og lære dem og deres glæder og bekymringer bedre at kende. Til oplevelsen udviklede vi en lærervejledning, som satte den nye viden i spil.
I 2013 gik u-landskalenderen til Myanmar, hvor Vendelbo Kommunikation udviklede undervisningsmagasin og lærervejledning med udgangspunkt i konkrete møder med børn i Myanmar.

Målgruppe: Indskoling og mellemtrin
Fokus: Ulandskalender, flygtninge, vr
https://2018.u-landskalender.dk/
https://2013.u-landskalender.dk/ 

 UNDERSØGENDE JOURNALISTIK
Hvem plukker vores tomater? Sammen med Danwatch satte Vendelbo Kommunikation fokus på de slavelignende vilkår, som tomatplukkere lever under i Sydeuropa. Det blev bl.a. til dette undervisningsmagasin. 
Målgruppe:
Udskolingen
Fokus: Varekæder, slaveri

ØSTEUROPA: MENNESKERETTIGHEDER UNDER PRES
Undervisningsprojekt om rettigheder under pres i Østeuropa, som Vendelbo Kommunikation har fundraiset, udviklet og produceret sammen med Amnesty og med GyldendalSerious Games Interactive og som leverandører e-sportsgiganten Astralis som leverandører. 
Målgrupper: Erhvervsuddannelser (GF1) og udskolingen. 
Fokusord: Menneskerettigheder, LGBTI+ og fake news.
amnesty.dk/vaer-med/undervisning/udskolingen/
amnesty.dk/vaer-med/undervisning/erhvervsskoler/

KLIMA: SÅDAN FOREBYGGER VI KATASTROFERNE
Hvert år har 100 millioner mennesker brug for humanitær hjælp. En af hovedårsagerne er vejrbetingede katastrofer, som der kommer flere og flere af.

Dette undervisningsprojekt er udviklet sammen med Røde Kors’ klimarådgiver og forlaget Gyldendal. Der zoomes ind på Bangladesh, Malawi og Peru og eleverne arbejde med konkrete problemstillinger ift at forebygge klimakatastroferne, så de økonomiske og menneskelige omkostninger formindskes

Målgruppe: STX, naturgeografi
Fokusord: Klima, katastrofeforebyggelse
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=488

UNDERVISNINGSSERIE FOR RØDE KORS
Act er en undervisningsserie, der sætter fokus på globale problemstillinger i magasinformat. Kilderne er i børnehøjde, humor, illustrationer og forklaringer ligeså.

Vendelbo Kommunikation har sammen med Røde Kors’ skoletjeneste udviklet titler og lærervejledninger om køn, Afrika, respekt, flygtninge, katastrofer, Syrien og genbrug/globalt forbrug

Målgruppe: Mellemtrinnet
Fokus: Unge kilder, globalt med lokalt afsæt, handling

 

 

UNDERVISNINGSSERIE FOR RØDE KORS
Talk er en undervisningsserie, der sætter fokus på globale problemstillinger i magasinformat. Kilderne er i børnehøjde, humor, illustrationer og forklaringer ligeså.

Vendelbo Kommunikation har sammen med Røde Kors’ skoletjeneste udviklet titler og lærervejledninger om krig og klima.

Målgruppe: Udskolingen
Fokus: Unge kilder, globalt med lokalt afsæt

 

 

GLOBAL HANDEL
Handel og globale værdikæde sættes i spil i undervisningsmagasin, hvor unge på handelsuddannelser fortæller om, hvordan det er at have hele verden som deres arbejdsplads. 
Målgruppe:
Udskolingen
Fokus: Værdikæder, unge stemmer, handel